Αισθητική Πλαστική Χειρουργική

Ανόρθωση μαστού

Πρόκειται για την ίδια επέμβαση με την μειωτική μαστού αλλά χωρίς αφαίρεση μαζικού αδένα.

Αυξητική στήθους

Πρόκειται για επέμβαση αύξησης και ταυτόχρονα ανόρθωσης του στήθους με την βοήθεια ενθεμάτων σιλικόνης. Η τοποθέτηση του ενθέματος μπορεί να γίνει είτε κάτω από τον μαζικό αδένα (υποαδενικά) είτε κάτω από το μύ (υπομυίκα) είτε κάτω από την περιτονία του μυός ανάλογα με την περίπτωση του μαστού και την εκτίμηση του χειρουργού για το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

Μείωση – Ανόρθωση μαστού

Με την επέμβαση αυτή επιτυγχάνεται πιο μικρό σε μέγεθος και σχήμα ανορθωμένο στήθος, πλήρη αισθητικότητα των θηλών με ανώδυνη μετεγχειριτική πορεία. Μετά από εγκυμοσύνη δεν επηρεάζεται ο θηλασμός.

  

Copyright © 2013 aesthetic-medicine.gr 

All Rights Reserved.