Αισθητική Πλαστική Χειρουργική

Κοιλιοπλαστική

Η διόρθωση της χαλάρωσης του δέρματος καθώς και ραγάδων μετά από εγκυμοσύνη ή απώλεια βάρους στην κοιλιακή χώρα επιτυγχάνεται με την κοιλιοπλαστική. Κατά την επέμβαση αφαιρείται η περίσσια δέρματος και ο ομφαλός τοποθετείται στη κατάλληλη θέση. Η τομή γίνεται στο κατώτερο ύψος της κοιλιακής χώρας στο εφήβαιο. Με σωστό σχεδιασμό έχει η τεχνική αυτή άριστα αποτελέσματα.

  

Copyright © 2013 aesthetic-medicine.gr 

All Rights Reserved.