Αισθητική Πλαστική Χειρουργική

Ρινοπλαστική

 

1)      Τι ακριβώς είναι η ρινοπλαστική;
Η ρινοπλαστική είναι μία από τις βασικότερες και τις πιο απαιτητικές επεμβάσεις στον τομέα της Πλαστικής Χειρουργικής. Η επέμβαση αυτή γίνεται τόσο για αισθητικούς λόγους όσο και για τη λειτουργική βελτίωση της αναπνοής, με σύγχρονη διόρθωση του διαφράγματος και των ρινικών κογχών, ή, αν αυτό είναι απαραίτητο και της ρινικής βαλβίδας.
Είναι μία ακίνδυνη και αρκετά συχνή επέμβαση που έρχεται ίσως και πρώτη σε ζήτηση από τα νεαρά κορίτσια και αγόρια. Όπως κάθε επέμβαση όμως έτσι και η ρινοπλαστική απαιτεί κάποιες ειδικές και γενικές προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές έχουν να κάνουν τόσο με την ασφάλεια του ενδιαφερόμενου ασθενούς όσο και με την επιτυχή έκβαση της επέμβασης. Οι αισθητικοί λόγοι για τους οποίους ο ενδιαφερόμενος ζητάει αυτή την επέμβαση είναι κυρίως το μέγεθος, το σχήμα, η συμμετρία της μύτης και οι λειτουργικοί λόγοι είναι η ευχέρεια στην αναπνοή τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα.

Περισσότερα...

  

Copyright © 2013 aesthetic-medicine.gr 

All Rights Reserved.