Αισθητική Πλαστική Χειρουργική

Ρυτιδοπλαστική ή face lift

Με το face lift διορθώνεται η χαλάρωση του λαιμού, η πτώση των ρινοπαρειακών και χειλοπαρειακών αυλακιών, η πτώση του μετώπου και οι σακκούλες των κάτω βλεφάρων σε συνδιασμό με την βλεφαροπλαστική.

  

Copyright © 2013 aesthetic-medicine.gr 

All Rights Reserved.